Inscripció

Benvolgudes famílies, 

a partir del 13 de maig i fins el 22 de maig es poden dur a terme les preinscripcions de la llar d'infants Els Patufets de manera telemàtica al correu electrònic: ensenyament@canyelles.cat. En aquest correu haureu d'enviar la preinscripció del Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

1. Visita de la família

Degut a la situació actual per ara no es faran visites presencials al centre, per això us hem preparat una petita presentació del nostre centre.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte que tingueu.

2. Taxes

Les taxes de la llar d'infants per al curs 2020-21 seran de 174.72€ l'horari complert i de 120€ per a la mitja jornada. El servei de menjador costa 6.20€ al dia.
Mitja jornada
120€ /mes
Jornada complerta
174,72# /mes

3. Inscripció

A partir del 13 de maig i fins al 22 de maig es poden dur a terme les preinscripcions de la llar d'infants Els Patufets de manera telemàtica al correu electrònic: ensenyament@canyelles.cat. En aquest correu haureu d'enviar la preinscripció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
En aquest enllaç trobareu més informació:
Preinscripció a l'educació infantil (primer cicle)

El document el trobareu aquí:
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/llars/sol-llars.pdf 

Ho podeu enviar escannejat o fotografiat amb el mòbil juntament amb el llibre de família, DNI o NIE de la persona sol.licitant.
Si es pot justificar criteris de prioritat: per proximitat: contracte de treball
Si s'és beneficiari de renda garantida, el document acreditatiu.
Família monoparental: títol expedit per la Generalitat, família nombrosa: títol oficial.

4. Pla d'obertura del centre i declaració responsable

El 14 de març de 2020 es va procedir a suspendre el servei de llar d’infants a tota Catalunya per fer un confinament i protegir-nos entre tots del COVID-19. Conforme han anat passant les setmanes, es va arribar al pic de contagis i de defuncions i es va poder començar a fer una desescalada d’aquest confinament amb la progressiva incorporació de diferents professionals a les seves feines.

El passat 20 de maig des del Departament d’Educació es van donar instruccions conforme ja es podien començar a obrir els centres educatius a partir de l’entrada dels diferents territoris en fase 2. La zona del Garraf entra en fase 2 el proper 1 de juny i és per aquest motiu que s’elabora aquest document.

El nombre de professionals, docents i no docents, que poden fer atenció presencial al centre és de 8 persones.

El nombre d’alumnat al que s’haurà de donar resposta és de 8 infants, aquest no haurà de tenir malalties de risc que precisin medicació i tenir el carnet de vacunes al dia.

Abans d’iniciar el servei, les famílies hauran de portar signada una declaració responsable conforme el seu fill o filla i les persones que en tenen cura, no han tingut simptomatologia compatible amb COVID-19 els darrers 14 dies. Si alguna persona de l’entorn proper de l’infant presenta símptomes ho haurà de comunicar el més aviat possible al centre.

Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
llarinfants@canyelles.cat
Telèfon
93 897 31 89
Adreça
Passeig de la Zona Esportiva, s/n
08811 Canyelles
Llar d'infants Els Patufets
Correu electrònic
canyelles@canyelles.cat
Telèfon
93 897 30 11
Adreça
Pl. de l'Onzede Setembre, 1
08811 Canyelles
© 2020 Ajuntament de Canyelles